Hjem

Registrert påkjørte store, ville pattedyr i 2018: 15 149 Hittil påkjørte store, ville pattedyr i 2019: (tall utilgjengelig for øyebikket)*Kjørt på et dyr? Ring 02800

Velkommen til  

TRAFIKK OG DYR

Vi er opptatt av trafikksikkerhet i sammenheng med dyr og opplyser, informerer og jobber med en kampanje for å gjøre norske veier tryggere

Signer her!