Hva kan du gjøre for å hindre påkjørsler?

Du som kjører personbil, vare-/lastebil, motorsykkel, scooter, snøscooter eller andre motordrevne kjøretøy

 • Når du kjører i by/bygda bør du sørge for at:
  • du er klar over at det er dyr som bor i området du kjører gjennom.
  • du er klar over at det er dyr som kan være på reise i det området du kjører gjennom.
  • du er oppmerksom på dyr som kan krysse veien din ved å observere veikanten.
  • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet. Allerede 10 km/t mindre øker sannsynligheten for oppdage dyr som skal krysse veien med 50 prosent.
 • Når du kjører utenfor by/bygda bør du sørge for at:
  • du er klar over at det er dyr som bor i området du kjører gjennom.
  • du er klar over at det er dyr som kan være på reise i det området du kjører gjennom.
  • du er oppmerksom på dyr som kan krysse veien din ved å observere veikanten.
  • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet. Allerede 10 km/t mindre øker sannsynligheten for oppdage dyr som skal krysse veien med 50 prosent.

Du som kjører motorbåt/vannscooter

 • du er klar over at det er dyr som bor i området du kjører på.
 • du er klar over at det er dyr som kan være på reise i det området du kjører på.
 • du er oppmerksom på dyr som kan krysse veien din ved å observere vannoverflaten.
 • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet.

Du som bruker buss/trikk

Ta kontakt med buss-/trikkselskap for å

 • si at du ønsker informasjon om hvordan selskapet hindrer påkjørsler av dyr.
 • gi uttrykk for at du setter pris på holdningsskapende arbeid blant ansatte som sørger for å hindre påkjørsler av dyr.
 • gi uttrykk for at du setter pris på ikke-drepende tiltak for å hindre dyr til å holde seg unna  trafikkerte veier.

Ros sjåføren til buss/trikk for at hen er oppmerksom på dyr langs veien, holder seg til fartsgrenser og kjører saktere i områder med varselskilt.

Du som bruker fly

Ta kontakt med flyselskapet og selskapet som driver flyplass du bruker for å

 • si at du  ønsker informasjon om hvordan selskapet hindrer skading av dyr/krasj med fugler under taxi til/fra start-/landebane, ved start, under flyturen, ved landing.
 • gi uttrykk for at du setter pris på holdningsskapende arbeid blant ansatte som sørger for å hindre møte med dyr.
 • gi uttrykk for at du setter pris på ikke-drepende tiltak for å hindre dyr/fugler til å holde seg unna flyplasser.

Ros piloten for at hen er oppmerksom på dyr ved taxi til og fra start-/landebane, ved start, under flyturen, ved landing.

Du som bruker tog

Ta kontakt med togselskapet for å

 • si at du ønsker informasjon om hvordan selskapet hindrer påkjørsler av dyr.
 • gi uttrykk for at du setter pris på holdningsskapende arbeid blant ansatte som sørger for å hindre påkjørsler av dyr.
 • gi uttrykk for at du setter pris på ikke-drepende tiltak for å hindre dyr til å holde seg unna toglinjer.

Ros toglederen for at hen er oppmerksom på dyr langs toglinjen, holder seg til fartsgrenser og kjører saktere i områder med mye dyr i området.

Du som sykler

 • Når du kjører sykkel i byen/bygda bør du sørge for at:
  • du er klar over at det er ikke bare mennesker som bor/reiser rundt der du sykler – Vær oppmerksom på dyr som kan krysse veien din ved å observere trafikkområdet rundt deg.
  • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet.
 • Når du kjører sykkel utenfor by/bygda bør du sørge for at:
  • du er klar over at det er dyr som bor i det området du sykler i.
  • du er klar over at det er dyr som kan være på reise i det området du sykler i.
  • du er oppmerksom på dyr som kan krysse veien din ved å observere veikanten.
  • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet.
 • Når du kjører sykkel i villmarksområder/skog bør du sørge for at:
  • du er klar over at det er dyr som bor i området du sykler i.
  • du er klar over at det er dyr som kan være på reise i det området du sykler i.
  • du ikke skremmer dyr slik at de flykter mot trafikkert vei.
  • du holder deg på stier og er oppmerksom på området rundt deg.
  • du kjører med en hastighet som sørger for at verken du eller dyr som eventuelt krysser din vei blir skadet.

Du som går i naturen på fjell/langs kysten/i skogen/over enger og myr

 • Når du går tur i nærheten av trafikkerte veier bør du sørge for at:
  • du ikke skremmer dyr slik at de flykter mot trafikkert vei.
  • du holder avstand til hekkeområder/reder.
  • hunden din går i bånd for å ikke skremme og følge etter mot trafikkert vei.

Du som har hund

 • Når du er ute på tur med hunden din langs trafikkerte veier bør du sørge for at:
  • hunden går i bånd.
  • hunden er godt synlig i mørke ved å bruke refleks.
  • du er godt synlig i mørke ved å bruke refleks.
  • du går vendt mot veien slik at biler passerer deg og ikke hunden din.
 • Når du kjører bil med hund om bord bør du sørge for at:
  • hunden er sikret i bilen med belte eller sitter i sikret transportboks i passende størrelse.
  • du kjører slik at verken du eller hunden kommer til skade under kjøringen.

Du som har katt

 • Holde katten som innekatt dersom du bor nær en svært trafikkert vei (som E6 og E39)
 • Sørge for at katten er inne mellom 20.00 og 07.00. Eller ganske enkelt la katten være ute bare når det er dagslys.
 • Ikke la katten være ute (eventuelt ikke la den være ute alene) før den er ett år.
 • Alle katter bør kastreres. Dette reduserer ikke bare sjansen for trafikkdød, men også for en rekke andre årsaker til skader og uhelse.

Du som har hest

 • Når du rir på hesten/ går med hesten langs trafikkerte veier bør du sørge for at:
  • hesten ikke er redd både små og store biler.
  • hesten er godt synlig i mørke ved å bruke refleks.
 • Når du kjører bil med hesten i transporttilhengeren bør du sørge for at:
  • hesten er godt sikret i tilhengeren.
  • du kjører slik at verken du eller hesten kommer til skade under kjøringen.

Du som har beitedyr

 • Når du har beitedyr i områder langs trafikkerte veier bør du sørge for at:
  • det er gjerder rundt beiteområde slik at dyrene ikke kommer seg på trafikkert vei
  • gjerder vedlikeholdes regelmessig for å hindre at dyrene kommer seg på trafikkert vei
  • bilister/syklister varsles tydelig om at det er dyr på beite
 • Når du kjører bil med beitedyr i transporttilhengeren bør du sørge for at:
  • dyrene er godt sikret i tilhengeren
  • du kjører slik at verken du eller dyrene kommer til skade under kjøringen

Du som bor i bolig/leilighet med store vinduer/glassdører

Ha f.eks. vindusmaleri, klistremerker i fugleform på vinduer/dører med store glassflater for å vise fuglene at de ikke kan fly gjennom her.

Du som har eiendom/tomt/skog langs trafikkerte veier

Vær klar over at tomten din kan ligge på reiseveier til dyr.

Ikke steng tomten for passasje av dyr ved å bruke høye, tette gjerder/mur.

Fjern gamle piggtrådgjerder på tomten din slik at passerende dyr ikke blir skadet eller setter seg fast.