Hva gjør du hvis du kjører på et dyr?

Du har kjørt på et dyr eller ser et skadd dyr på veien. Hva gjør du?

Et lite dyrEt stort dyr
Du STOPPER alltid!

Stopp på et trygt sted.
Sett på nødblink.
Ta på refleksvest.
Ved husdyr ring eieren eller politiet på 02800.
Ta på hanske eller en plastpose.
Fjern et dødt dyr fra veibanen ELLER ta et skadd dyr til nærmeste veterinær. Bruk pledd eller eske. Veterinæren har plikt til å hjelpe ville dyr som lider, uten å kreve betaling.

Du STOPPER alltid!

Sett på nødblink.
Ta på refleksvest.
Sikre stedet med varseltrekant.
Hvis en person trenger akutt hjelp ring 113.
Ring politiet på 02800 eller kontakt viltnemnda direkte. / Ved husdyr ring eieren først hvis mulig.
Merk stedet for påkjørselen med en plastpose, et tøystykke eller bånd.
Vent på politiet, eieren eller viltnemnda

Plikter ved påkjørsel av dyr

Din viktigste og første plikt er å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr men DET ER STRAFFBART Å KJØRE FRA ET SKADET DYR. Denne plikten gjelder for alle dyr (pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr) uansett art eller størrelse.

Hva sier dyrevelferdsloven?
§ 3.Generelt om behandling av dyr Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
§ 4. Hjelpeplikt Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

Dette skjer når du har kjørt på et dyr eller ser et skadd dyr

Hvis du kjører på et dyr eller ser et skadd dyr er første bud å stoppe, sjekke om dyret er dødt eller skadet og vurdere om du må melde fra til politiet, eieren eller viltnemnda.

Dersom det er et husdyr skal du varsle eieren. Hvis du ikke kan gjøre det og du ikke kan hjelpe dyret godt nok må du ringe politiet på 02800.

Dersom det er et lite vilt dyr og det er dødt skal du fjerne dyret fra veien slik at ikke andre dyr som spiser på kadaveret blir påkjørt. Hvis dyret fremdeles lever men er skadd så tar du det til nærmeste veterinær. Alle veterinærer er fopliktet til å hjelpe skadde ville dyr. Du må IKKE betale for det. Det er veterinæren som sender regningen til Mattilsynet. Andre nødvendige utgifter kan du som hjelper kreve å få dekket direkte fra Mattilsynet.

Dersom det er storvilt skal du varsle politiet på 02800 umiddelbart. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda vurderer hva som skal skje med dyret, hva slags dyr det er og om dyret må avlives. Det er viktig at stedet hvor uhellet skjedde merkes godt, slik at personell fra kommunen lett kan finne stedet.

Ved mindre alvorlige ulykker kan det gis tillatelse til å kjøre videre etter at ulykkesstedet er tydelig merket. Men hovedregelen er at du blir på stedet. En viltpåkjørsel kan oppleves som svært dramatisk. Og i tillegg til å overbringe viltnemnda informasjon, har mange bilister behov for å snakke med noen etter en slik hendelse. Politiet eller viltnemnda kan også hjelpe til med å vurdere om bilen er i kjørbar stand etter kollisjonen.

Kjekt å ha i bilen:

  • hansker
  • plastpose
  • pappeske
  • pledd
  • viltbånd eller fargebånd

Forsikringen betaler når du har kjørt på et dyr

Hvis bilen får skader som følge av en viltpåkjørsel, kontakter du forsikringsselskapet. Du trenger ikke frykte økonomiske konsekvenser. Du får verken bonustap eller egenandel.

Viltnemnda kan være til hjelp overfor forsikringsselskapet.

Be viltnemnda eller politiet om en skriftlig bekreftelse på sted, tidspunkt og omfang av skaden. Bekreftelsen kan brukes som dokumentasjon overfor forsikringsselskapet.