Dokumentasjon

Lovverk

Lov om dyrevelferd

Statistikk

Hjorteviltregisteret om fallvilt

Statistisk Sentralbyrå: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Forskning og statlige/private tiltak

Statens Vegvesen: Temaanalyse av trafikkulykker i tilknytning til vilt og andre dyr i perioden 2005-2011

Statens Vegvesen: «Del veien»-skilt fungerer

Bane NOR:  Dyrepåkjørsler og dyrevelferd

Bane NOR: Handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog 2018 –2021

Magne Husby: Factors affecting road mortality in birds

  • Several hundred million birds are killed onan annual basis worldwide due to collisionswith vehicles. While this is well documented, less data exists on specific factors affectingthe number of roadkills. I examined roadkill patterns while driving a car during a 44-monthperiod (617 days, twice daily) along a 25 km stretch of road in the middle of Norway. In to-tal, 121 roadkills were detected during that period. Les mer: https://www.ornisfennica.org/pdf/latest/164Husby.pdf

PLOS: How Effective Is Road Mitigation at Reducing Road-Kill? A Meta-Analysis

Waldwissen.net: Do Wildlife Warning Reflectors Influence the Behavior of Roe Deer?

Research Gate: Effects of Wildlife Warning Reflectors (“Deer Delineators”) on Wildlife-Vehicle Collisions in Central Wyoming

BBC News: Japanese train barks like a dog to prevent accidents

International Whaling Comission: Ship Strikes – collisions between whales and vessels

  • Most reports of collisions between whales and vessels involve large whales, but all species can be affected.  Collisions with large vessels often go unnoticed and unreported. Animals can be injured or killed and vessels can sustain damage.  Serious and even fatal injuries to passengers have occurred involving hydrofoil ferries, whalewatching vessels and recreational craft. Les mer: https://iwc.int/ship-strikes

Pro Wild: Wildlife Warning System

  • With the Wildlife warning system we developed a tool to detect wildlife at the moment they are going to cross the road. When detected LED warning signs will be activated and drivers of passing vehicles will be warned. After this warning they will reduce speed and be on high alert while passing this location. Les mer: https://www.prowild.net/?lang=en

Råd

Statens Vegvesen: Plikter ved påkjørsel av dyr

Mattilsynet: Hva skal du gjøre når du kommer over et skadet dyr?

Dyrebeskyttelsen Norge: Smådyr i trafikken

  • Tilsammen tre millioner kjøretøyer farter rundt på Norges 90.000 kilometer med veier. Over 5.000 elger, hjorter og rådyr blir registrert drept av biler hvert år. Kollisjoner med mindre dyr blir ikke registrert, men tallet er uten tvil mange hundretalls tusen drepte i året. Dyrebeskyttelsen Norge har innledet et samarbeid med Statens vegvesen (Vegdirektoratet) for å redusere lidelsene som påføres smådyr i trafikken.Les mer: http://old.dyrebeskyttelsen.no/artikler/df2000-3e.shtml

Norsk institutt for naturforskning (NINA): Slik kan du unngå viltpåkjørsler

Nyhetsbyrået Newswire: Også kjæledyr trenger refleks

NRK: Flere bilførere stikker av og mange dyr lider

Dyr og folk: Slik reduserer du sjansen for at katten skal bli påkjørt

Andre kilder enn internett

Hustoft, E. (4/2018). Hjortevilt I faresonen. Hentet fra Dyrenes Forsvarer.